Forbundsmøte NHIF 9. mars 2019 i Trondheim

Norsk helsevesens Idrettsforbund inviterer til forbundsmøte for medlemmer i Trondheim.

Vi legger møtet til samme sted som vi gjennomfører NM for helseansatte sommeren 2019.

Vi håper så mange foreninger som mulig vil stille på møtet. Framtiden for helseidretten avhenger av dere. Alle foreninger kan komme med så mange dere vil. Benytt muligheten til å ta med reisekomiteen, slik at de kan gjøre seg kjent til sommerens aktiviteter.

På forbundsmøtet har to fra hver forening stemmerett.

 Agenda:

  • Årsmøte for NHIF
  • Hvordan hva kan vi sammen lære av positive og negative erfaringer fra hverandre?
  • NM i fremtiden: Organisering, sted, idretter og reglement. Gå igjennom forslaget fra arbeidsgruppen som skulle jobbe for nytt konsept for NM NHIF
  • Andre tema dere ønsker å ta opp? Send tips og forslag

For mer informasjon og påmelding se her.

For informasjon om Forbundsmötet, se NHIFs vedtekter.