Bowling er Norges nest største bedriftidrett. Dette gjenspeiles også i NHIF. Bowling er en idrett det er lett å komme i gang med. Du trenger verken forkunnskaper eller kostbart utstyr. Alle kan delta.

Konkurranseregler:
Nasjonale offisielle regler.