Orientering er et mosjonsløp med kart og kompass, fortrinnsvis med individuell start. Passer for alle!

Konkurranseregler:
NHIFs konkurranseregler (§5)