football-1149718__180

Vedtatt 07.11.92 Endret 23.11.96. 31.10.98. 11.11.00. 23.11.02 (rettet 16.10.03 / nettsiden korrigert 15.06.04). 20.11.04. 29.03.09. 03.06.09. 12.03.2011. 03.2017 09.06.2019

1 KONKURRANSEREGLER FOR NM-ARRANGEMENT

1.1 Klasseinndeling er spesifisert i alle idrettsgrener. NHIF er fast arrangør av alle NM og ansvarer for administrationen av arrangementet.

NHIFs konkurranseregler gjelder for NM.

1.2 Domsutvalg oppnevnes av NHIF.

1.3 Premiering
Medaljer deles ut i gull, sølv og bronse uansett antall deltagere/lag.

Premiering av vinnere skjer fortrinnsvis på avsluttende bankett. Sölv og bronse deles ut på arenaen.

1.4 Sanitet med førstehjelp og ambulanse skal være sentralt plassert og godt organisert.

1.5 Deltakere må være behørig forsikret ved deltakelse i arrangement i NHIFs regi.

1.6 Voldelige og/eller alkoholpåvirkede personer utvises fra idrettsarenaen. Saken rapporteres til NHIF.

1.7 Uteblivelse til kamp: Et lag / (forening) bøtelegges med ett beløp på 2000,- som betales til NHIF etter rapportering.
Ellers er alt dekket i Generelle bestemmelser § 2 Ballspill generelt pkt. 2.5
Unntak er:
Ulykke, dødsfall, forsinkelse i transport når god tid er beregnet. Arrangørens ansvar, feil i program eller spilleoppsett. Forhold som laget ikke kan belastes for.
Uteblivelse individuell gren; Deltagerens lag ilegges en bot lik størrelsen på deltagerens påmeldingsavgift som betales til NHIF. Ellers er alt dekket i pkt. 3.4.1 og 4.6.1

Unntak er: Sykdom, ulykke, dødsfall eller forhold som den enkelte ikke kan belastes for. Ved uteblivelse fra både lagidrett og individuell idrett faktureres vedkommende lags/individuell utøvers forening.

2 BALLSPILL GENERELT

2.1 SPILLEREGLER

2.1.1 Regler for NHIF gjelder hvis ikke annet er angitt her. (se spillerregler)

2.2 KAMPAVVIKLING

2.2.1 Innledende kamper spilles i puljer med hensiktsmessig antall lag.

2.2.2 De to beste i puljen går videre til sluttspill.

2.2.3 Sluttspillet avvikles som cup.

2.3 FREMMØTE

2.3.1 Lagene møter i god tid før kamp og fyller ut nødvendige dokumenter.

2.3.2 Lagene skal være spilleklare til det tidspunkt som er angitt i spilleprogram. Programendring tatt i betraktning.

2.3.3 Hvert lag skal medbringe minst èn godkjent ball.

2.4 DRAKTER (Gjelder ikke volleyball)

2.4.1 Lag må ha to draktsett med ulike farger.

2.4.2 Ved like drakter bytter det laget som er oppsatt som bortelag.

2.5 UTEBLIVELSE

2.5.1 Lag som ikke møter til kampstart mister poeng til motstander.

2.5.2 Hvis ugyldig grunn foreligger, meldes laget til sekretariatet og NHIF.

2.5.3 Domsutvalget avgjør straff.

2.5.4 Hvis forseelsen medfører betydning for utfallet i puljen, trekkes lagets poeng og mål.

2.6 PROTESTER

2.6.1 Protester leveres skriftlig til sekretariatet senest 15 minutter etter avsluttet kamp.

2.6.2 Protesten skal være underskrevet av lagets leder og dommeren som dømte kampen.

2.6.3 Protestgebyr kr 500,- skal følge protesten ved levering. Gebyret refunderes ved medhold.

2.6.4 Domsutvalget behandler protesten snarest, og dommen kan ikke overklages.

2.7 DISKVALIFIKASJON

2.7.1 Domsutvalget behandler saker angående diskvalifikasjon/utestenging etter klager fra dommer.

2.7.2 Spillere som er utvist fra en kamp kan diskvalifiseres fra resten av turneringen.

2.7.3 Lagledere som er bortvist fra kamp kan diskvalifiseres fra resten av turneringen.

2.8 POENGLIKHET (Jfr. egne regler for volleyball)

2.8.1 Rekkefølgen i puljespill avgjøres med målforskjell, skårede/innslupne mål, flest skårede mål, innbyrdes oppgjør etter straffekonkurranse.

2.9 DOMSUTVALG

2.9.1 Domsutvalg oppneves i henhold til § 1.2.

2.10 PREMIERING

2.10.1 Premiering utføres som beskrevet i § 1.3.

2A HÅNDBALL

2A.1 KLASSEINNDELING

2A.1.1 Damer og herrer.

2A.2 SPILLEREGLER

2A2.1 Regler for NHIF gjelder hvis ikke annet er angitt her. (se spillerregler)

2A.3 SPILLETID

2A.3.1 1 x 30 minutter.

2A.3.2 Minimum 30 minutters pause mellom kampene for et lag.

2A.4 FREMMØTE

2A.4.1 Minst 5 spillere må stille fra start.

2A.4.2 Inntil 5 å innbyttere er tillatt inkl. reservekeeper.

2B FOTBALL

2B.1 KLASSEINNDELING

2B.1.1 Damer, herrer og mixed.

2B.1.2 Oldboys / oldgirls over 33 år for herrer og 28 år for damer pr. 1. januar det aktuelle året.

2B.2 SPILLEREGLER

2B.2.1 Regler for NHIF gjelder hvis ikke annet er angitt her. (se spillerregler)

2B.3 SPILLETID

2B.3.1 1 x 30 minutter. 2B.3.2 Minst 30 minutters hvile mellom kampene for et lag

2C VOLLEYBALL

2C.1 KLASSEINNDELING

2C.1.1 Damer, herrer og mixed.

2C.2 SPILLEREGLER

2C.2.1 Som gjeldende internasjonale regler for volleyball utgitt av Norges volleyballforbund.

2C.3 SPILLETID

2C.3.1 1 sett på 30 minutter, kampresultat er lik stilling etter 30 minutter.

2C.4 FREMMØTE

2C.4.1 Inntil 6 innbyttere er tillatt.

2C.4.2 Mixet lag skal ikke ha flere enn tre herrer på banen samtidig.

2C.5 POENGLIKHET

2C.5.1 Rekkefølgen i puljespill avgjøres med settforskjell og poengforskjell.

2D INNEBANDY

2D.1.   KLASSEINNDELING

2D.1.1 Damer, herrer og mix

2D.2.   BANEN

2D.2.1 Banen skal følge standard etter Innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund,vedrørende størrelse, oppmerking, målbur, innbyttesoner og vant.

2D.3.   SPILLEREGLER

2D.3.1 Regler fra Innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund gjelder, om ikke annet er angitt.

2D.4.   SPILLETID

2D.4.1   2 x 15 minutter med 5 minutters pause

2D.4.2   Minimum 1 times pause mellom kampene

2D.5     FREMMØTE

2D.5.1   Se § 2.3

2D.5.2   Et lag må ha minimum 4 utespillere og keeper på banen fra start, for at kampen skal blåses i gang

2D.5.3   Et lag kan stille med maks 12 spillere

2D.6.     DRAKTER OG UTSTYR

2D.6.1   Se § 2.4

2D.6.2   Målvakten skal bruke ansiktsmaske/hjelm og kan bruke alle typer beskyttelsesutstyr, men dette må ikke inkludere deler som er ment å utvide kroppen for å dekke deler av målåpningen

2D.6.3   Buen på bladet på køllene må ikke overstige 30mm

2D.6.4   Laget som er oppført som hjemmelag, stiller med ball

3 TERRENGLØP

3.1 KLASSEINNDELING (følger kalenderåret)

3.1.1 Damer år          Herrer
D1           – 34   H1
D2     35 – 39   H2
D3     40 – 44   H3
D4     45 – 49   H4
D5     50 – 54  H5
D6     55 – 59  H6
D7     60 – 64   H7
D8    64 –         H8

3.2 LØPSREGLEMENT

3.2.1 Alle starter skjer med fellesstart.

3.2.2 Det konkurreres individuelt.

3.2.3 Distanser i terrengløp: Herrer lang løype ca. 10 km, kort ca. 3 km Damer lang løype ca. 10 km, kort ca. 3 km

3.2.4 Ingen begrensning på antall løpere ved individuell deltakelse.

3.2.5 De tre første fra hvert idrettslag teller i lagkonkurransen. (Kun lang løype)

3.2.6 Ved lik sammensatt tid i lagkonkurranse teller rekkefølgen i mål.

3.3 FRAMMØTE

3.3.1 Alle løpere stiller til start på angitt tidspunkt.

3.3.2 Løpere skal ha nummerlapp, festet godt synlig.

3.4 UTEBLIVELSE

3.4.1 Den som ikke møter til starter på angitt tidspunkt er diskvalifisert.

3.5 PROTEST

3.5.1 Protest levers skriftlig sekretariat senest 10 minutter etter løpet.

3.5.2 Protestgebyr kr 100,- vedlegges protesten.

3.5.3 Gebyret refunderes ved medhold.

3.6 DISKVALIFIKASJON

3.6.1 Løpere som opptrer usportslig eller har oppgitt feil klasse diskvalifiseres.

3.6.2 I påkomne tilfeller meldes deltakere til domsutvalget som avgjør straffeutmåling.

3.7 DOMSUTVALG

3.7.1 Som § 1.29.

3.8 PREMIERING

3.8.1 Som § 1.3.

3.8.2 Beste dame og beste herre uansett klasse skal i tillegg til NHIFs obligatoriske gullmedalje ha en egen premie (pokal).

4 SKYTING – LUFTGEVÆR

4.1 KLASSEINNDELING

4.1.1 Damer og herrer.

4.2 SKYTEREGLER

4.2.1 Reglement i NBF gjelder hvis intet annet angis.

4.2.2 Skyteleder er ansvarlig for avvikling av skyting.

4.2.3 Skyteleders avgjørelse er endelig.

 4.3 SKYTEPROGRAM

4.3.1 NBF’s «Reglement for skyting med luftvåpen», fra §4, t.o.m §4.2.1 gjelder

4.3.2 NBF’s  sikkerhetsreglement for skyting i NM arrangement gjelder.

4.4 FREMMØTE

4.4.1 Skytter møter til rett tid på rett standplass.

4.4.2 Skyteleder gir instrukser.

4.5 DRAKTER

4.5.1 Profesjonell skytterjakke er tillatt og utstyr ellers er fritt.

4.5.2 Skytter holder seg selv med kuler.

4.5.3 Det tillates ikke støtte.

4.6 UTEBLIVELSE

4.6.1 Deltaker som uteblir uten grunn er diskvalifisert.

4.7 PROTEST

4.7.1 Protest leveres skriftlig øyeblikkelig etter avsluttet skyting til skyteleder.

4.7.2 Protestgebyr kr 200,- legges ved protesten.

4.7.3 Protesten skal være underskrevet av skytter og lagleder.

4.7.4 Protesten leveres snarest til domsutvalget.

4.7.5 Domsutvalgets avgjørelse kan ikke overklages.

4.7.6 Medhold gir refundert protestgebyr.

4.8 DISKVALIFIKASJON

4.8.1 Skytter som opptrer sjenerende overfor andre skyttere blir direkte diskvalifisert og avvist fra standplass.

4.8.2 Saken meldes til sekretariat og domsutvalg.

4.9 POENGLIKHET

4.9.1 Beste skive avgjører rekkefølgen eller videre best i antall blinker, niere osv.

4.10 DOMSUTVALG

4.10.1 Som beskrevet i § 1.9.

4.11 PREMIERING

4.11.1 Som i § 1.3.

5 ORIENTERING

5.1 Om lover og konkurranseregler generelt følger vi NHIFs generelle regler for konkurranser

5.1.2 Om generelle bestemmelser innen O-sport følger vi NOS generelle lovverk.

5.2 GYLDIGHETSOMRÅDE: Reglene gjelder under NM i regi av NHIF, og gir føringer for O-løpsarrangementer i regi av våre medlemsforeninger.

5.3 KLASSEINNDELINGER:

Det konkurreres i følgende individuelle klasser – alder pr. 31.12

Herrer:     år       Damer:
H1            – 34     D1
H2      35 – 39     D2
H3      40 – 44    D3
H4      45 – 49    D4
H5      50 – 54    D5
H6      55 – 59    D6
H7      60 – 64   D7
H8      64 –         D8

5.3.1 Individuelt

5.3.2 Det kan legges opp til egne aktive klasser.

5.3.3 Det kan legges opp til trimklasser i alle aldre og aktiv.

5.5 LØYPER OG LØYPELENGDER: Løypelengde Klasser Vanlige løp

Lang H1, H2, T 6 – 6,5 km

Mellomlang H3, H4, T 5 km

Kort H5, H6, H8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, T 4 km

5.5.1 De oppgitte løypelengder er veiledende og må tilpasses terrengtype.

5.5.2 NM arrangeres som Vanlige løp.

5.6 PREMIERING

5.6.1 Som i § 1.3

5.6.2 En pris utdeles til de som har best kilometer tid uansett kjønn og klasse.

5.7 INNBYDELSE OG OPPLYSNINGER VED FREMMØTE

5.7.1 Følgende opplysninger er obligatoriske:

– Løpsdato
– Fremmøtested/samlingsplass evt. gangtid til samlingsplass og start.
– Starttidspunkt for første start.
– Klasseinndeling
– Løypelengder
– Kartmålestokk, ekvidistanse, alder og ev. kvalitet på kart.
– Vaskemuligheter.
– Løpsleder, løypelegger og kontrollør.

5.8 STARTORDNING

5.8.1 Det skal være enkeltstarter med et minutts mellomrom.

5.8.2 Ved stor deltagelse kan forskjellige klasser starte samtidig.

5.8.3 På løp med forhåndspåmelding skal startlister være oppslått.

5.8.4 Når løperne ikke får ferdigtegnede kart, skal alle postene være opptegnet på kartpost.

5.8.5 Kartene fås på samlingsplassen.

5.8.6 Løperne skal ha 5 minutter til å tegne inn postene før start.

5.8.7 Det må være nok kartposter slik at kødannelse ikke oppstår.

5.8.8 Oppslagene skal være tydelig merket med klasse og distanse.

5.9 MERKING AV POSTENE

5.9.1 Hver post merkes med en to- eller tresifret tallkode, eller kombinasjon av bokstav for løype og et tall for postens nummer i rekkefølgen.

5.10 TIDTAKING:

5.10.1 Innkomsttiden regnes fra det øyeblikk løperen passerer målstreken.

5.10.2 Løpstid for løper som kommer for sent til start regnes fra offisiell starttidspunkt

5.10.3 Kontrollkort leveres ved innkomst etter målpassering.

5.11 RESULTATER

5.11.1 Arrangøren skal ha resultatservice ved mål. Fullstendig resultatliste med navn på alle som har startet (også de som er disket, og de som har brutt)

5.12 LØPSANTREKK

5.12.1 Løpsantrekket må dekke hele kroppen unntatt hodet, hals og armer.

5.13 PROTESTER

5.13.1 Protest levers skriftlig sekretariat senest 10 minutter etter løpet.

5.13.2 Protestgebyr kr 100,- vedlegges protesten.

5.13.3 Gebyret refunderes ved medhold.

6 BOWLING

6.1 Bowling spilles etter Norges Bedriftsidrettsforbunds konkurranseregler

6.2 NM-STATUS

6.2.1 Minst tre deltakere i hver klasse. (Dame /herre)

6.2.2 Minst to deltakere fra hvert lag i lag konkurranse. Dame /herre

7 TENNIS

7.1 Om lover og konkurranseregler generelt følger vi NHIFs generelle regler for konkurranser

7.1.2 Om generelle bestemmelser innen Tennis følger vi NTF generelle lovverk.

8 GOLF

8.1 Om lover og konkurranseregler generelt følger vi NHIFs generelle regler for konkurranser

8.1.2 Om generelle bestemmelser innen Golf følger vi golfforbundets generelle lovverk.

9 BADMINTON

9.1 Om lover og konkurranseregler generelt følger vi NHIFs generelle regler for konkurranser

9.1.2 Om generelle bestemmelser innen Badminton følger vi Badmintonforbundets generelle lovverk.

10 TERRENGSYKKEL

10 .1 Om lover og konkurranseregler generelt følger vi NHIFs generelle regler for konkurranser. Alle starter skjer med fellesstart.

10.1.2 Om generelle bestemmelser innen Terrengsykkel følger vi Terrengsykkelforbundets generelle lovverk.

10.2 KLASSER

Herrer: år Damer år:

H1 – 34 D1

H2 35 – 44 D2

H3 45 – 54 D3

H4 55 – 59 D4

H5 60 – 64 D5

H6 65 – 69 D6

H7 70 – 74 D7

H8 75 – D8

10.3 DISTANSER

Løypen skal være ca. 10 km. Alle sykler samme løype. Løypelengden kan kortes ned noe hvis det er stor vanskelighetsgrad.