Tennis er god trening. Deltakerantallet har variert en del under årenes løp.


Konkurranseregler:

NHIFs regelverk §7 gjelder.