Her er oversikt over alle medlemmer i NHIF. For å melde seg inn i NHIF må din virksomhet väre helserelatert. Kontakt oss om du/ditt idrettslag vil bli medlem!

  • Lag
  • Aktivitetslaget ved Tynset Sykehus
  • BIL-AHUS
  • Fürst B.I.L.
  • Førde Sentralsjukehus BIL
  • Haugesund sjukehus BIL
  • Haukeland sykehus idrettslag
  • Oslo Universitets-sykehus BIL
  • Lag
  • SUS BIL
  • St.Olavs Hospital BIL
  • SI Aktiv Elverum
  • SI Aktiv Gjövik
  • SI Aktiv Hamar
  • SI Aktiv Kongsvinger
  • SI Aktiv Lillehammer
  • Lag
  • SI Aktiv Reinsvoll
  • Sørlandet Sykehus Arendal BIL
  • Sørlandet Sykehus Kristiansand BIL
  • Sykehuset Østfold BIL
  • Sykehuset Østfold Moss BIL
  • Haukeland sykehus idrettslag
  • Oslo Universitets-sykehus BIL

Nettsider medlemslag