Nytt styret i NHIF 2019-2020

På Forbundsmötet 2017-2018 stod valg på agendaen.

Valgkomiteen presenterte forslag på nytt styre som ble enstemmig vedtatt. Styret NHIF 2019-2020.