Bedriftsidrettslag innen norsk helsevesen kan søke medlemsskap i NHIF. Medlemsforeningene skal innen 15. februar hvert år sende forbundet en foreningsrapport inneholdende oversikt over foreningens styre og antall medlemmer, samt innbetale årsavgiften.

Medlemskontigent:
Hver medlemsforening innbetaler til forbundet en medlemskontingent hvor beløpets størrelse bestemmes av forbundsmøtet. Kontingenten innbetales forskuddsvis innen 15. februar hvert år etter følgende kriterier:

Antall medlemmer:  
0 – 75 Kr. 500
76 – 150 Kr. 800
151 – 500 Kr. 1200
501 – 750 Kr. 1800
751 – 2000 Kr. 2500
2001 – 3000 Kr. 4000