Framtid NHIF

7. mars var 23 representanter fordelt på 7 ulike sykehus samlet på medlemsmøte i Oslo.
På agendan stod blant annet framtiden for NHIF.
Vi pratet om nærmere samarbeid med de lokale kretsene under kommende nasjonale NHIF event.
Øke antallet deltagere på idretts/aktivitets arrangemang gjennom å

  • invitere andre typer av bedrifter innen nødetaten
  • endre navn på NM NHIF
  • flere alternative aktiviteter – ikke bare konkurranser
  • servedigheter
  • utenfor landegrensene

Styret fikk i oppdrag å ta fram et forslag til Forbundsmøtet 2021. Referat fra møtet kan leses her.

DNHL2020 AVLYST

På grunn av Korona og anbefalinger fra Helsemyndigheter så er DNHL2020 dessverre avlyst. NHIF støtter beslutningen og vi rette en stor takk til SUS BIL for ett fantastisk opplegg i Stavanger!