Oppføringer av Mette Pettersen

Minneord

Norsk Helsevesens Idrettsforbund NHIF er blitt kjent med at Bodil Winther Wang døde den 12. juni etter lang tids kreftsykdom. Bodil var en drivende kraft i opprettelsen av NHIF – og ble forbundets første leder ved den formelle etableringen i 1989. Som leder i NHIF var hun også medlem av presidiet i De Nordiske Hospitals […]

Framtid NHIF

7. mars var 23 representanter fordelt på 7 ulike sykehus samlet på medlemsmøte i Oslo. På agendan stod blant annet framtiden for NHIF. Vi pratet om nærmere samarbeid med de lokale kretsene under kommende nasjonale NHIF event. Øke antallet deltagere på idretts/aktivitets arrangemang gjennom å invitere andre typer av bedrifter innen nødetaten endre navn på […]

DNHL2020 AVLYST

På grunn av Korona og anbefalinger fra Helsemyndigheter så er DNHL2020 dessverre avlyst. NHIF støtter beslutningen og vi rette en stor takk til SUS BIL for ett fantastisk opplegg i Stavanger!

Medlemsmøte NHIF 7. mars 2020

Vi ønsker alle medlemslag velkommen til Medlemsmøte i Oslo 7 mars kl 12:00 – 15:00. Vi har viktige saker på agendan, bl.a. NHIFs og NMs framtid så vi håper så mange som mulig kan delta. Vi avslutter dagen med felles middag på kvelden på fantastiske restaurant SüdØst Asian Innkalling til medlemsmøte NHIF 7. mars 2020 […]