Styret i NHIF består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem samt to varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktige når minst 3 representanter er til stede.

Finn Olav Bakken

Finn Olav Bakken

Leder NHIF
Merete Skjellanger Hilby

Merete Skjellanger Hilby

Nestleder, NHIF
Vibeke Hop

Vibeke Hop

Kasserer NHIF
Mette Pettersen

Mette Pettersen

Sekretär, webbredaktör NHIF
Linn Buer

Linn Buer

Styremedlem NHIF
Anita Flovild-Mittlie

Anita Flovild-Mittlie

1. vararepresentant NHIF
Frank Engering

Frank Engering

2. vararepresentant NHIF