Her er oversikt over alle medlemmer i NHIF. For å melde seg inn i NHIF må din virksomhet väre helserelatert. Kontakt oss om du/ditt idrettslag vil bli medlem!

 • Lag
 • Aktivitetslaget ved Tynset Sykehus
 • BIL-AHUS
 • Fürst B.I.L.
 • Førde Sentralsjukehus BIL
 • Haugesund sjukehus BIL
 • Haukeland sykehus idrettslag
 • Oslo Universitets-sykehus BIL
 • Lag
 • SUS BIL
 • St.Olavs Hospital BIL
 • SI Aktiv Elverum
 • SI Aktiv Gjövik
 • SI Aktiv Hamar
 • SI Aktiv Kongsvinger
 • SI Aktiv Lillehammer
 • Lag
 • SI Aktiv Reinsvoll
 • Sørlandet Sykehus Arendal BIL
 • Sørlandet Sykehus Kristiansand BIL
 • Sykehuset Østfold BIL
 • Sykehuset Østfold Moss BIL
 • Haukeland sykehus idrettslag
 • Oslo Universitets-sykehus BIL

Nettsider medlemslag