NHIF er en samarbeidsorganisasjon for idretts- og mosjonsforeninger i norske helseinstitusjoner. NHIF har som FORMÅL:

  • Å samle ansatte i helseinstitusjoner til idretts- og mosjonsaktiviteter og ikke minst trivelig sosialt felleskap
  • Å spre informasjon om idretts-, mosjons- og helsefremmende aktiviteter blant ansatte i helseinstitusjoner.

NHIF har 19 bedrifts- og mosjonsforeninger ved norske sykehus og andre helseinstitusjoner som medlemmer.

NHIF er medlem av DNHL – De Nordiske Hospitals Lege – en tilsvarende nordisk organisasjon. Annethvert år arrangeres NM for helseinstitusjoner. Motsvarende år arrangeres Nordiske Hospitals Lege der lag fra helseinstitusjoner i hele Norden er samlet til idrett og glede.