Minneord

Norsk Helsevesens Idrettsforbund NHIF er blitt kjent med at Bodil Winther Wang døde den 12. juni etter lang tids kreftsykdom.

Bodil var en drivende kraft i opprettelsen av NHIF – og ble forbundets første leder ved den formelle etableringen i 1989. Som leder i NHIF var hun også medlem av presidiet i De Nordiske Hospitals Lege.

Etter sin innsats i NHIF nedla hun et omfattende arbeid for bedriftsidretten – og var blandt annet leder i Oslo bedriftidrettskrets.

NHIF vil med dette takke for hennes innsats i NHIF og norsk bedriftsidrett.